Satınalma Maliyet Kontrol Metrikleri

Satınalma Maliyet Kontrol Metrikleri

Satınalma maliyet kontrol performansı, çeşitli ölçütler kullanarak değerlendirilebilir. Bir şirket, bu ölçütlerden hangisinin satınalma maliyet performansı ile ilgili olduğunun kararını verebilmelidir.

Tedarikçilerle ilgili ölçütler dikkate alınarak, bir ürünün daha önce olduğundan daha düşük bir fiyata tedarik edilebilmesi, maliyet tasarrufu sağlandığının göstergesidir. Elbette, azalan maliyetlerin ürün ve hizmetlerin kalitesinde değişime uğramadan gerçekleşiyor olması beklenir. Malın kalitesi aynı kalıyor ve fiyat düşüyorsa, satınalma performansının arttığı söylenebilir.

Satıcı Reddetme Oranı ve Maliyetler (Vendor Rejection Rate & Costs)

Kalite yönetim stratejilerinizi inceleyin

İşletmenizin sürdürülebilir gelişimini sağlamak için ret oranı ve maliyetler gibi satıcı performans ölçütleri düzenli olarak izlenmelidir. İkisi arasındaki bağlılaşım, her iki önlemde de artış gibi daha ciddi sorunlar olup olmadığını ve alıcının kısa bir süre içinde yeni mal veya hasar talep edip edemeyeceğini size bildirir.

Burada iletişim, daha fazla darboğazdan kaçınmak için de önemlidir. Muhtemel tazminat davaları veya teminatlara karşı talepler nedeniyle gelecekteki ilişkinin zarar görmemesini sağlamak için ortak zeminler bulmak ve olası çözümleri müzakere etmeye çalışmak önemlidir.

Reddedilme oranı ve maliyetler gibi satıcı performansı KPI'ları, dahili kalite yönetimi stratejisine ilişkin eyleme geçirilebilir bilgiler sunar. Bu KPI'ların sürekli takibi, sürdürülebilir iş büyümesi için esastır. Satıcı reddi ve satıcı maliyet metriklerini ilişkilendirmek, hem önlemlerdeki artışın nedenini hem de kısa süre içinde hasarlı mallar için yenisini arama olasılığını analiz etmeye yardımcı olur.

Bu iki ölçümden herhangi birinde ciddi bir artış, alıcının hemen harekete geçmesini gerektirir. Alıcı ve tedarikçi arasındaki kesintisiz iletişim, darboğazlardan kaçınmak ve sağlıklı satıcı ilişkileri sağlamak için çözümler üzerinde pazarlık yapmak için çok önemlidir.

Satıcı reddini ve maliyet ölçümlerini düzenli olarak izlemek, zararlar veya garanti talepleri için istenmeyen davalardan kaçınmaya yardımcı olur. Sorunların nedeni ve gelecekte bunlardan kaçınmanın yolları, bu KPI'lar izlendiğinde ortaya çıkarılabilir.

Performans Göstergeleri

Bu sorunlara neyin neden olduğunu ve gelecekte nasıl iyileştirebileceğinizi belirlemek için reddetme oranını ve satıcı maliyetlerinizi inceleyin.

 

Zaman ve Bütçe Alımları (Purchases In Time & Budget)

Satınalma sürenizi ve bütçenizi izleyin

Bütçenin ve zamanın takibi tedarik departmanında kritik unsurlardır. Satınalma performans ölçümlerini analiz ederken bütçeyi yönetmenin yanı sıra sağlıklı bir esneklik miktarının da göz önünde bulundurulması gerekir.

Zaman ve bütçedeki ortalama satın alma yüzdesi ortalama yüzde 81'dir. Bu da bakıldığında aslında oldukça iyi bir sonuçtur. Bu nedenle, bu metriği daha da geliştirmek ve kendi şirketinizde uygulayabilmek için, farklı seçeneklere bakmak ve değerlerin çok daha düşük olduğu alanları belirlemek mantıklı olabilir.

Tedarik yöneticisinin satınalma süresi ve bütçeleri konusunda her zaman güncellenme yapması gerekir. Satın almaların öngörülen sürede tamamlanması ve harcamanın bütçe dahilinde olması satın alma departmanı için kritik öneme sahiptir. Bu KPI'nın izlenmesi, tedarik yöneticilerinin tedarik hattındaki ve kaynak kullanımındaki boşlukları belirlemesine yardımcı olur.

Bu KPI izlenerek, satınalmaların zaman ve bütçe içindeki yüzdesi belirlenebilir. Öngörülen zaman ve bütçenin dışındaki satın almaların büyük bir yüzdesi, satın alma uzmanı için bir endişe nedenidir. Satınalma bütçesi KPI'larının neden ve nasıl karşılanmadığının analizi, uzmanın satınalma planını düzenlemesine veya gözden geçirmesine yardımcı olur.

Performans Göstergeleri

Amaç, elbette, bütçede ve zamanda kalmaktır. Hedefinize ulaşmayı başaramazsanız, daha derine inmenin ve nedenini öğrenmenin zamanı gelmiştir.

 

Satınalma Siparişinin Maliyeti (Cost of Purchase Order)

Satınalımlardan kaynaklanan iç maliyetlerinizi kontrol edin

Tanım ve uygulama farklılık gösterdiğinden satınalma siparişinin maliyeti tartışmalı tedarik Kpi'larından biridir. Teorik olarak, bu metrik, satınalma işleminden fatura kapanışına kadar bir siparişin işlenmesinin ortalama maliyetlerini temsil eder.

Dolayısıyla, bu metriği ölçerken, dikkate almaya karar verdiğiniz şeye gelir: doğrudan veya dolaylı olarak ilgili personel tarafından ne kadar sürdüğüne bağlı olarak bir satınalma siparişinin işlenmesinin ortalama maliyeti nedir.

Satınalma siparişi maliyeti KPI'sının tanımı ve uygulaması her işletmede farklılık gösterebilir. Satınalma siparişinin maliyetinin geniş bir tanımı, satın alma, oluşturma ve fatura kapatmaya kadar bir sipariş satın almanın ortalama maliyetidir. Pratik olarak konuşursak, bu KPI'nın ölçümü birkaç değişkenin izlenmesini içerir.

Her işletme, satınalma siparişinin maliyetini belirleyen farklı bir değişken listesi ile gelir. Bazıları doğrudan ve dolaylı maliyetleri dikkate alırken, diğerleri yalnızca doğrudan maliyetleri ve her siparişin aldığı süreyi dikkate alabilir. Satınalma siparişi maliyeti metriğini izlemenin özünü anlamak önemlidir; bu, satınalma ömrü döngüsünün verimliliğini artırmak ve hataları ve maliyetleri minimumda tutmaktır. Bu KPI'yi ölçmenin amacı anlaşıldıktan sonra, işletmeler bunu ölçmek için dikkate alınması gereken değişkenlere karar verebilir.

Performans Göstergeleri

Buradaki fikir, hataları önlemek ve maliyetleri düşürmek için satınalma-ödeme döngüsünün verimliliğini arttırmaktır.

Maliyetlerinizi YoneTeam ile kontrol altına alın

Tasarruf etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı

 

Tedarik Maliyetlerinin Düşürülmesi (Procurement Cost Reduction)

Maddi maliyet tasarrufunu kolaylaştırın

Tedarik maliyeti düşürme metriği, tedarik fonksiyonunun maliyetine odaklanan tedarik temel performans göstergelerine bir örnektir.

Tedarik maliyetini düşürme KPI, tedarik yöneticilerinin tedarik fonksiyonunun somut maliyet tasarruflarını kolaylaştırmasına yardımcı olur. Bu KPI, fiyat görüşmeleri yoluyla her siparişte yüzde maliyet tasarrufunu ölçer. Yıllar içinde yapılan pazarlıklar ve indirimlerle sağlanan maliyet tasarrufları, satınalma departmanı tarafından takip edilen maliyet yönetimi önlemlerinin etkinliğini göstermektedir.

Satınalma süreçlerini, belirli bir e-satınalma platformları üzerinden ilerletmek, ölçülebilir bir maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Harcamaların daha şeffaf ve net olması, maliyetler üzerindeki kontrolünüzü artırmaya yardımcı olur.

Tedarik maliyetindeki düşüş, aynı mal veya hizmetler için eski maliyetlerin yeni (gözden geçirilmiş) maliyetlerle karşılaştırılmasıyla ölçülebilir. Maliyet düşürmenin daha net bir resmi, çeşitli tedarikçi kategorilerine ayrılarak ve en yüksek tasarrufu sağlayanlar izlenerek elde edilebilir. Bu KPI, tedarik departmanının tedarikçi yaşam döngüsünü düzene sokmasına ve optimize etmesine, personeli maliyet tasarrufu önlemleri konusunda eğitmesine ve eğitmesine ve tedarik zinciri analitiğini uygulayarak verimliliği arttırmasına yardımcı olur. Üst yönetim, uzun vadeli bir maliyet yönetimi stratejisi oluşturmak için maliyet düşürme ölçütlerine güvenir.

Satınalma yaparken tedarikçilerden beklentiler standart olarak oluşturulmalıdır. İstenilen tüm belgeler ve bilgiler her tedarikçiden hızlı ve kolay bir biçimde toplanabilmektedir. Böylece, hem zaman kazanmak hem de daha kolay para kazanmak mümkündür. Tedarik döngüsünü en iyi şekilde kurgulamak, sizi maddi anlamda tasarrufa sokacaktır.

Tedarikçi yaşam döngüsü yönetiminizi düzene sokabilir, tedarik zinciri analizinden yararlanarak verimliliği artırabilir veya personelinizi maliyetlerden nasıl tasarruf edeceğiniz konusunda eğitebilirsiniz. Bu eğitimler satınalma süreçlerinizde sizi birkaç adım daha ileri taşıyacaktır.

Performans Göstergeleri

Uzun vadede kazançlarınızı artırmak için zaman içindeki maliyet düşüşünü gözlemleyin.

 

Satınalma Maliyetlerinden Kaçınma (Procurement Cost Avoidance)

Gelecekte olası ekstra maliyetlerden kaçının

Satınalma ölçümlerimizin sonuncusu, parçaların arızalanmadan önce değiştirilmesi ve kaçınılmaz olarak diğer parçalara zarar verilmesi gibi gelecekteki potansiyel maliyetleri azaltmak için gerçekleştirilen eylemlere odaklanır. Bazen “sert” olanlara muhalefet ederek “yumuşak tasarruf” olarak adlandırılır, çünkü bunlar doğrudan ölçülebilir bir şekilde alt satırda görünmezler, ancak yine de olumlu bir etkiye sahip olabilirler.

Kuruluşun gelir tablosunda görünmediği için üst yönetim genellikle bu metriğe dikkat etmez. Karşılaştırma için hiçbir temeli olmayan yeni yatırımlar veya teknolojiler gibi stratejik harcamalar bu metrik kullanılarak düzenlenebilir.

Bu metriği kullanmanın en iyi yolu, maliyetten kaçınmayı dahili olarak haritalamak için bir strateji geliştirmek ve gelecekteki gereksiz maliyetlerden kaçınmak için bunu tedarik maliyeti azaltma metrikleriyle birleştirmektir. Etkili bir maliyetten kaçınma stratejisi, işletmeyi gelecekteki fiyat dalgalanmalarından koruyan uzun vadeli sözleşmelere girmek olacaktır.

Performans Göstergeleri

Gelecekteki ekstra maliyetlerden kaçınmak için maliyetten kaçınmanızı dahili olarak haritalamak ve maliyet düşürme ile birleştirmek için bir strateji geliştirin.

 

Yönetim Altında Harcama (Spend Under Management)

Harcamalarınızı takip edin ve optimize edin

Yönetim altında harcama, yönetim altında kalan tedarik maliyet tasarrufu stratejilerinden biridir. Özünde, tercih ettiğiniz tedarikçilerle belirlenen oranları kapsayan stratejik olarak yönetilen harcamaları, sözleşmeleri bir tedarik sistemine almak için sözleşmeli harcamaları ve insanların gerçekten anlaşmalı fiyatları kullandığından emin olmak için kontrol sistemlerini içerir.

Bu satınalma KPI'sı, bir yönetim KPI'sı olarak kategorize edilebilir. Tedarikçiler ve üzerinde anlaşılan fiyatların kullanılmasını sağlayan kontrol sistemleri ile belirlenen oranlar dahil olmak üzere stratejik olarak yönetilen harcama, yönetim KPI'sı kapsamındaki harcama kapsamındadır. Bu metriği değerlendirirken yukarıdaki harcama kategorilerini dahil etmek, işletmelerin gerçekleşmemiş büyük maliyet tasarrufları gerçekleştirmelerini sağlar.

Yönetimin, stratejik ve operasyonel tasarrufları belirlemek için harcamaları düzenli olarak analiz etmesi, tedarikçileri değerlendirmesi ve sözleşmeleri incelemesi gerekir. Satın almaları konsolide etmek ve toplu indirimler için pazarlık yapmak büyük tasarruflarla sonuçlanabilir.

Bu metriği değerlendirirken tüm bu unsurları göz önünde bulundurduğunuzda, gerçekleşmemiş tasarruflar için aşırı potansiyel ortaya çıkarırsınız. Operasyonel ve stratejik tasarrufları belirlemek için düzenli harcama analizleri yapmak, tedarikçilerin değerlendirilmesi ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi kritik öneme sahiptir.

Performans Göstergeleri

Benzer 200 dolarlık ürünlerin yılda 200 kez satın alınmadığından emin olun, ancak bunları birleştirin, toplu indirim için pazarlık yapın ve sayısız dolar tasarruf edin.

 

Tedarik ROI (Tedarik Yatırım Getirisi)

Yatırımlarınızın karlılığını belirleyin

Tedarik yatırım getirisi, tedarik yatırımının maliyet etkinliğini ve karlılığını belirleyen en önemli metriklerden biridir. Bu metrik, tedarik fonksiyonunun dahili analizi için değerlidir. Önemli bir KPI olmasına rağmen, satınalma işlevi performansının tam resmini elde etmek için satın alma yatırım getirisi tek başına düşünülemez. Performansın tam resmini elde etmek için diğer KPI'larla ilişkilendirilmelidir. Bu metrik, maliyetten kaçınma metriğini dikkate almaz. Dahili yatırımların 10 katı satın alma ROI hedefini belirlemek iyi bir satınalma stratejisidir.

Tedarik ROI'sini hesaplamak için, yıllık maliyet tasarruflarını yıllık dahili tedarik maliyetine bölmeniz ve bunu bir oran olarak ifade etmeniz gerekir. Bu iyi bir tek metriktir, ancak elbette daha geniş “tedarik puan kartı” için konuşmaz ve maliyetten kaçınmayı içermez. Ayrıca, satın alma yatırımları çok düşükse, esas olarak zor maliyet tasarruflarını ölçme olasılığınız daha yüksektir.

Her işletmenin performansı değerlendirmek için kullandığı tedarik temel performans göstergelerinin listesi, işletmenin büyüklüğüne ve türüne göre değişebilir. Tedarikten ödemeye (P2P) takibi, katma değer ve maliyet tasarrufu için büyük bir potansiyel sunar. P2P döngüsü, hammadde satın almaktan saklama hizmetleri, ofis malzemeleri ve kamu hizmetleri gibi mal/hizmet elde etmeye kadar olan görevleri kapsar. P2P KPI'larını izlemek, tedarik ve borç hesapları süreçlerinde verimlilik artışı ve maliyet tasarrufu sağlar.

Performans Göstergeleri

Tedarik ROI'si büyük bir geri ödemeye sahip olmalıdır ve bunu tedarik departmanı için dahili yatırımlardan 10 kat daha fazla ayarlamak iyi bir hedeftir.

 

Fatura ve Satınalma Sipariş Numarası Başına Maliyet (Cost per invoice and PO)

Maliyet Tasarruflu KPI'lar: Tasarruf alın

Bu tedarik KPI'sı, sipariş oluşturmadan fatura kapatmaya kadar bir siparişi işlemenin ortalama maliyetini temsil eder.

Satınalma siparişi başına maliyet, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir ve bir kuruluştan diğerine farklılık gösterir. Örneğin, faturaları işlemek için manuel yöntemler kullanan bir şirket, otomatik prosedürleri kullanan bir şirketten daha yüksek işleme maliyetine sahip olabilir.

Fatura ve satınalma siparişi başına harcanan maliyet, bu hesaplamaya dahil edilen faktörlere bağlı olarak bir kuruluştan diğerine değişebilir. Manuel bir yaklaşımı izleyen bir kuruluş, otomatik bir süreç kullanan diğer kuruluşlarla karşılaştırıldığında daha yüksek işlem maliyetlerine sahip olacaktır.

Performans Göstergeleri

Fatura ve satınalma siparişlerinizin kalitesini değerlendiren bir sistem kurun. Net hedefler belirleyin ve satın almalarınızın performansını ayrıntılı olarak izleyin.

Diğer Başlıklar