Teknoloji uygulamaları dijital dönüşüm süreçleriyle birlikte işletmeleri hedefe taşısa da, iç kaynak ve yetenek eksikliği gerilemelere sebep olabilir.

The Hackett Group tarafından yapılan yabancı kaynaklı bir anket, satın alma organizasyonlarının gerekli beceri ve iç kaynakları olmaksızın büyük teknoloji uygulamaları ile ilerlediğini öne sürüyor. Pek çok tedarikçi; cloud computing, analitik ve robotik süreç otomasyonu gibi dijital çözümlerin ve uygulamaların işlerini yapma biçiminde devrim yaratma gücüne sahip olduğunu çok iyi biliyor. Türkiye’deki teknolojik araçlar ve dijital çözümler için de aynı durum geçerlilidir. Ancak, dikkate alınması gereken bir diğer nokta, aynı liderlerin birçoğunun veyahut sizlerin arasında yer alan satın alma uzmanlarının/liderlerinin büyük bir bölümünün bu dönüşümün tümünden yararlanmak için gerekli yetenek, strateji ve yetkinliklerden yoksun olduğu biliniyor. Danışmanlık ve benchmarking firması (The Hackett Group) bu çıkarımları öne sürüyor.

Rapor ayrıca CPO gündemini de konu alır. CPO nedir? CPO; Cost Per Order açılımına sahip bir satın alma kavramıdır. Bir reklam modeli olarak karşımıza çıkan bu kavram, sipariş başına ödeme anlamına geliyor. E-ticaret sitesi, yayıncı firmalara reklam başına ücret ödüyor. Bunun için ziyaretçilerin reklamlara tıkladığında ilgili siparişleri vermesi gerekir. 

Raporda, CPO gündemi: kurumsal düzeyde dijital dönüşüm hızı tutun ve etkinleştirin adlı anket çalışması yapılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve yurtdışında 180 şirketle yapılan yıllık bir ankettir. Katılımcıların yıllık gelirlerininse 1 milyar ABD doları veya daha fazla olduğu biliniyor. Tüm katılımcıların %84’ü dijital dönüşümün kurumların iç müşteri hizmetlerini ilerleyen üç ile beş yıl içerisinde temelden değişeceğine inanıyor. Bu çıkarımlara rağmen, sadece %32’si resmi bir dijital stratejiye sahip olduğunu söylüyor. Sadece %25’i ise dijital girişimleri desteklemek için gerekli iç kaynaklara ve yetkinliklere sahip olduğunu belirtiyor. Bütün kaynaklar, stratejik boşluklara rağmen, anketin gösterdiği veriler geçmiş yıllara kıyasla iki kat veya daha fazla dijital dönüşüm çabası olduğunu ortaya koyuyor. 

Hackett Group Ana Sorumlusu ve Global Satın Alma Danışmanı Uygulama Lideri Chris Sawchuk, dijital dönüşümde farkındalık ve yetenekler arasındaki uçurum, satın alıma özgü değil. Finans, insan kaynakları ve hatta BT’de de benzer sonuçlar gördük, açıklamalarını yapıyor. Sawchuk, birçok tedarik organizasyonunun da bu kritik kalkınma alanında kapsamlı bir plan ya da gerekli yetenekler olmadan basitçe ilerlemekte olduğunu görmek şaşırtıcı, fakat bu başarı için reçete değil, açıklamalarıyla sözlerini tamamlamıştır. Bu sorunların yanı sıra, araştırmaya göre tedarik organizasyonlarının işletme bütçelerinin bu yıl %1’den az olması bekleniyor. Sonuç olarak, Hackett Group, yalnızca en yüksek önceliğe sahip girişimlerin herhangi bir şekilde fon alabileceğini ve bu satın alımların bazı hedeflerini kendi hesabına finanse etmesi gerekebileceğini ön görüyor.

Bu önceliklendirme sürecinde yardımcı olması için, danışmanlık firmaları, işletmelerin dijital dönüşüm çabalarına rehberlik etmesi için dört adım önermektedir:

1) Paydaş Deneyimini Geliştirin: Satın alma, çabalarını iç müşterilerin memnuniyetini artıracak girişimlere odaklamalıdır. Satın alma talepleri ve işlemlerinde, bu tür eylemler arasında, birçok farklı cihazda her zaman bulunabilen çok sayıda satın alma kanalı (örneğin, yardım masaları, self servis çevrimiçi kataloglar ve üçüncü taraf toplayıcı siteleri) oluşturulması ve isteğe bağlı, gerçek zamanlı durum kontrollerinin yapılmasını bulunması sağlanabilir. Satın alma organizasyonu ayrıca alıcıları ve kuruluştaki rollerini tanıyan akıllı satın alma süreçleri oluşturarak hissedar deneyimlerini kişiselleştirmek için çalışmalıdır.

2) Hizmet Olarak Tedarik Portföyü Oluşturun:  Satın alma ayrıca, satın alma deneyimini düzene koyacak ve kendi örgütsel modeli ile ana paydaşlarının menfaatleri arasında daha iyi uyum sağlayacak çabalara odaklanmalıdır. Bu öncelik, şirket genelinde bilinirliği ve etkiyi arttırmak için tedarik organizasyonunu "yeniden markalaştırmak"; tedariğin talep üzerine analiz ve pazar istihbaratı sağlama yeteneğini vurgulamak; ve analiz, kıyaslama ve raporlama gibi faaliyetler için mükemmellik merkezleri yaratmak olmalıdır.

3) Analitik Temelli Analizlerin Temelini Oluşturun: İç paydaşlarınız veya kendiniz için güvenilir bir işletme danışmanı hizmeti almanız için, çok miktarda yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri, çoklu kaynaklardan analiz edebilen firmalarla veya yazılımlarla çalışabilirsiniz. Bunu gerçekleştirmek için, satın alma personelini gelişmiş analitik araçlar ve yöntemler hakkında eğitmek gerekir. Üçüncü taraf kaynaklardan gelen pazar istihbarat raporlarını kaldıraçlandırın; ve şirketin uçucu emtia fiyatları gibi risklere maruz kalmasını önlemek için tahmini verilerin kullanılmasını sağlayın.

4) Doğru Teknolojiden Yararlanın:  Satın alımlar hem geleneksel yazılım takımlarından hem de gelişmekte olan teknolojilerden yararlanan bir teknoloji platformundan oluşmalı. Tedarikten ödemeye kadar tüm uygulamalar için tek bir sağlayıcıya sahip olunması, şirketlerin modüller arasında daha sıkı bir entegrasyona, paketlemeden fiyat indirimleri almasına ve daha az karmaşık bakım ve desteğin avantajlarından yararlanmasına olanak tanınmalıdır. Ankete göre, ankete katılanların yüzde 63'ünün ya alma-satın alma çözümüne sahip tek bir çözümü var ya da sahip olmak için çalışıyorlar. Bununla birlikte, kuruluşlar, ana yazılım paketini, tedarikçinin yaşam döngüsü yönetimi ve harcama analizi gibi farklılaştırma yapabilecekleri alanlarda niş, en iyi çözümlerle tamamlayabilmelidir.

Canan Şahin

Diğer Başlıklar