Üretimde en iyileşme, robotik öğrenme ve kontrol etme, büyük veri analizleri, tutarlı sonuçlar ve tümüyle yeni bir sanayi dünyası, Endüstri 4.'da!

Endüstri 4.0 nedir? Temel kazanımlar nelerdir? Sanayi devrimiyle başlayan mekanik çağdan herkesin haberdar olduğunu düşünüyoruz. Yapılan işleri mekanik hale getiren ve otomatik sistemlerin kurulmasını buna binaen gelişmesini sağlayan da, endüstriyel alanlar olmuştur. Üretimi ve iş gücünü geliştirmek isteyen herkes, teknolojinin getirdiği yeniliklere kucak açmaya devam ediyor. 

<iframe allowfullscreen="" class="giphy-embed" frameborder="0" height="299" src="https://giphy.com/embed/l1J3OTuefx2MopjFe" width="480"></iframe>

Elektrik montaj hatları, seri üretimin doğuşu, bilgisayarların ortaya çıkışı ve robotlar bu atmosferin birer parçasıdır. Nihayetindeyse, bilgisayar sistemlerinin ve otomasyonun bir araya gelerek oluşturduğu Endüstri 4.0 sizleri karşılıyor. Aklınızda hala net bir şey oluşmadıysa, şöyle ki; robotik bir şekilde yapay zeka yazılımlarının da yardımıyla, öğrenen ve aynı zamanda insanların çok az girdi sağlayacağı ve robotik yazılımların kendi kendine öğrenip uygulayabileceği üretim sistemleri kapsanıyor. Aynı zamanda bu makineler, kontrol mekanizmalarını da kısmen kendileri yönetebiliyor. Bu sistemlere uzaktan bağlanılabiliyor. 
 
Endüstri 4.0’a, sanayinin dijitalleştirilmesi de denilebilir. Simülasyon modelleriyle üretimin taslağı gerçeğine en yakın şekilde görülebilecek, tüm değer ve tedarik zincirleri boyunca tutarlı mühendislikler olacak, kapsamlı bir veri toplama sistemi olacak, özerk üretim, yatay ve düşey entegrasyon sağlanacak, büyük veri analitiği, bulut bilişimi ve uçtaki bilgi değişimlerine dair hesaplamalar gibi birçok yeni dijital süreç, endüstri 4.0’ın parçasıdır. Sanayinin 4. Devrimi olarak görülüyor. Peki, endüstri 4.0’ın kazanımları var mı? Varsa temel kazanımlar nelerdir?
Geleceğin üretim vizyonu olarak görülen bu kavram elbette özünde birçok kazanımı bulundurmaktadır. Eğer yeterince hızlı uyum sağlanırsa, verim 
olabilecek en iyi sonucu verecektir. Bu kazanımlar şunlar olabilir:
 • Siber-fiziki sistemler aracılığıyla, basit kararları dijital ve robotik sistemler yardımıyla verebileceksiniz,
 • İnternet üzerindeki kişilerle (IoP),  internet araçları (IoT) yoluyla rahat bir bağlantı ve iletişim kurmak,
 • Bilgi şeffaflığı ve ayrıca bilgiyi incelemek için oluşturduğunuz uyarı verileriyle gerçek dünyanın bir kopyasını oluşturabilir,
 • Destek sistemlerinin insanlara karar vermede yardımcı olmak amacıyla, görselleştirme yapabilmesi, 
 • Acil sorunları kısa sürede çözebilmek,
 • İnsanların uygulayamadığı işleri yaparak, insanları fiziksel anlamda destekleyebilir (3D yazıcılar kusursuz birer üretim aracı haline getirilebilir)
 • Yeni enerji kaynakları keşfetmek ve birçok yöntem geliştirmek (Manyetik ve Gravitasyonel Alan Teknolojisi buna örnek olabilir),
 • Sınırsız bir şekilde temiz enerji elde edilmesi Endüstri 4.0 ile sağlanabilir,
 • Nanoteknolojinin gelişimiyle birlikte, sağlık alanında birçok faydalı uygulama gerçekleştirilebilir (olabilecek problemleri öngörme, hastalıkları iyileştirme ve bazı materyallerin özelliklerini attırma gibi)
 • Mevcut ihtiyaçlara yönelik hizmetler gerçekleştirmek için tamamıyla yeni yollar keşfedilebilir,
 • Müşteri katılımı aktif bir şekilde gerçekleştirilebilir,
 • Yeni tüketici davranış kalıpları öğrenilebilir,
 • Yeni teknolojilerle birlikte ürünlerin kalitesinde artış gözlenir,
 • Hata payını olabilecek minimum seviye indirebilir ve tedarikçilerle de sorunsuz bir tedarik zinciri oluşturabilirsiniz.
Artıları kadar eksileri de olan bir değişim olsa da, her yeniliğin ve değişimin riski de beraberinde getirdiği unutulmamalıdır. Gelişmek ve büyümek, en önemlisi hayatta kalmak için uyum sağlamak oldukça önemlidir. Bebek adımlarıyla da olsa veya bir kaplumbağa yavaşlığı da içerse, zamanla teknolojiyi yakalayacak konuma gelebilirsiniz…

Canan Şahin

Diğer Başlıklar

Satın Alma Talebinden Ödemeye (P2P)

Satın almada P2P, ödeme işlemlerinde ve finansal faaliyetlerde verimlilik ve tasarruf sağlamak için geliştirilmiştir. Teknoloji desteği esastır.