Yeşil satın alma; risk yönetiminizi güçlendirir, tedarikçilerle daha iyi ilişkiler sağlar ve tasarruf ve verimlilik oranlarınızı arttırır.

Son yıllarda kendini gösteren ve artan çevre bilinciyle birlikte, bütün işletmeler veya şirketler yeşil projeleri, stratejileri ve planları benimsemeye başladı. Geçtiğimiz 20 yıla kıyasla, daha çok ürün pazara sunulmuş ve dolayısıyla artan arz ve azalan taleple birlikte rekabet ortamı doğdu. Tüketiciler için de yeşil projeler, önemli bir yer tutuyor. Öyle ki, bilinç seviyesinin arttırılması ve tüketicilerin daha çevreci ürünler tercih etmesi, bu durumda elbette etkili oluyor. Ürünlerini bu tarz taleplere uygun hâle getirmek isteyen üreticilerse, yeşil ürünler ortaya koyabilmek için ürün yaşam döngüsünü çevreye duyarlı bir hâle getirmeye çalışıyor.

Yeşil satın alma, yine yeşil ürünlerle birlikte ortaya çıkan bir kavramdır. İnsan sağlığı ve çevreye daha duyarlı ürünlerin ve hizmetlerin tedarik edilmesi esas alınır. 1990’lı yılların öncesinde, satın alma sadece finansal faktörlerle beraber düşünülen bir fonksiyondu. 1990’lı yıllardan sonra, artık satın alma için profesyonellerin işin içine dahil olduğu söylenebilir. Sosyal, ekonomik ve çevresel süreçlerin de satın alma üzerindeki etkileri araştırılarak çevre birimleriyle satın alma bağlanmaya çalışıldı.
 
Yeşil satın alma için farklı adlandırmalar da bulunuyor. Çevreye duyarlı satın alma (EPP), olumlu satın alma ve eko-satın alma gibi isimlendirmeler kullanılabiliyor. Çevrede ve tüketicide olumlu  bir etki yaratılmak isteniyorsa da yine, satın alma kararları bu durumda sizin için önemlidir. Doğal kaynakları korumanız, kirliliği en aza inmeniz, su ve enerji kullanımını azaltmanız ve yine aynı şeyi tedarikçilerden de istemeniz gerekir. Hem kaynakların hem de yürüttüğünüz faaliyetlerin sürdürülebilirliği için bu hususlara dikkat edebilirsiniz. İlerleyen safhalarda şöyle bir durumla da karşılaşabilirsiniz: yeşil ürünlerin geleneksel ürünlerden daha iyi çalıştığını görebilir, daha kaliteli olduğunu hissedebilir ve hatta size tasarruf ettirdiğini bile saptayabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse; %100 geri dönüşümlü kağıtlar satın almanız, enerji kullanımlarında, sera gazı emisyonlarında, katı atık emisyonlarında ve su kullanımı gibi birçok konuda size hem tasarruf hem de fayda sağlar. Enerji tasarruflu ve yenilenebilir enerji kullanımıyla birlikte, devamlı bir sirkülasyon yakalayabilirsiniz. Peki sürdürebilirlikte, satın almanın yeri nedir? Şöyle söyleyelim;

  • Maliyetlerin düşer ve işletme ortamı iyileşir,
  • Geri dönüştürülebilir malzeme pazarlarının güçlendirilmesi sağlanır,
  • Çalışanların ve tüketicilerin sağlık ve güvenliğini koruyan, havaya, toprağa ve suya zararlı birçok emisyonu en aza indiren daha az toksik kullanımını teşvik eder,
  • Enerji tasarruflu ürünlerin satın alınması sağlanarak, enerji tasarrufu sağlanır.

Yeşil satın almayla birlikte, mali ve çevresel riskler de dengelenir. Tedarikçilerden size geçen bir organizasyon şemasından da sıyrılabilirsiniz. Bütün bunlara alternatif olarak satın alma işlevi henüz tasarım aşamasındayken tedarikçilerin bu sürece dahil edilmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca yine, sorumlu çevre yönetimi bilincini benimsemiş tedarikçileri önceden tespit edebilirsiniz. Bu süreçte yapacağınız değerlendirmeler ve kıyaslamalar, size yardımcı olacaktır. Sadece tüketici bâzında değil, güçlü tedarikçi ilişkileri sağlamada da faydalı sonuçlar elde edebilirsiniz. Risk yönetimi, eko-verimlilik ve çevresel performanstaki gelişmeler de bunlara dahildir.

Canan Şahin

Diğer Başlıklar