Satınalma Performans Ölçütleri Nelerdir?

Son yıllarda, satın alma departmanları, özellikle büyük şirketler için en önemli birimler hâline gelmiştir. Bu değişimde etkili olan şey ise satın almanın aslında rekabet avantajı sağlayabilecek her boyuttaki şirket tarafından gerçekleştirilmesidir. Satın almanın öneminin artması, şirketlerin satın alma performanslarını izleme ve ölçme konusunda da ilerleme kaydetmesini sağlamıştır. Performans değerlendirmesinin nasıl yapılacağı ve doğru yapılıp yapılmadığı konusunda düşünmeye itmiştir. Esasında birçok departman veya birimde olduğu gibi performansı ölçmenin en iyi yolu, ilgili birimin şirkete ne kadar para kazandırdığı veya ne kadar faydalı olduğudur. Satın alma departmanı için de aynı şey geçerlidir. Ancak performansı bu şekilde değerlendirmek yanlış olmasa da tam bir bakış açısı için yeterli değildir. Satın alma performans ölçütleri veya metrikleri; mal ve hizmet satın alımlarıyla ilgili tüm yönleri ölçülebilir kılan değerlerdir. Bu kilit performans göstergeleri, satınalma departmanının satın alma işlemlerinin miktarını, kalitesini, maliyetlerini, zamanlamasını ve tedariğini kontrol etmesini ve optimize etmesini sağlar.

Uygunluk: Satınalma süreçlerinde tedarikçilerin gereksinimlerinizi ne derece karşıladığını bilmek ve anlamak gerekir. Satın alınan veya alınmak istenen mal ve hizmetlerin, siparişlerinizle ne kadar uygun olduğu saptanmalıdır.

Tedarikçi Sayısı: Sabit bir tedarikçi ile çalışmak avantajlı görünse de yeniliklere her zaman açık olunmalıdır. Bir tedarikçiye bağımlılık seviyenizi takip etmeniz gerekir. Aynı ürünü daha iyi şartlarda alabileceğiniz tedarikçiler var ise onları değerlendirmeyi bilmelisiniz. Tedarikçi sayısının geniş tutulması, size fayda sağlayabilir.

Sipariş Döngü Süresi: Acil siparişlerinizde en kritik şey süredir. Siparişlerinizde döngü süresinin iyi bir şekilde hesaplanması gerekir ve kimlere hitap edeceğinizi öğrenmeniz gerekir.

Tedarikçi Uygunluğu: Tedarikçiler ne kadar sürede taleplerinize cevap verdiğini iyi saptamanız gerekir.

Tedarikçi Sorunları: Tedarikçilerinizle yaşadığınız sorunları değerlendirebilirsiniz. Onların bireysel kalitelerini değerlendirerek işe başlayabilirsiniz.

Teslimat Süresi: Bir siparişi yerine getirmek için gereken toplam süre.

Satınalma Sipariş Maliyeti: Her satın alma işlemi için ortaya çıkan iç maliyetleri kontrol edin.

Tedarik Maliyetinden Kaçınma: Gelecekte potansiyel ilave maliyetlerden olabildiğince kaçının.

Tedarik Maliyetinin Azaltılması: Tasarruflar konusunda kolaylaştırıcı seçenekleri değerlendirin.

Tedarik Dönüşümü: Yatırımlarınızın kârlılığını belirleyerek, dönüşüm oranınızı ölçün.

Satınalma Süreçlerinin Kontrol Edilmesi Neden Hayati Önem Taşır?

Satın Alma Performansını Değerlendirme

Satın alma fonksiyonunun performansı, çeşitli ölçütler kullanarak değerlendirilebilir. Bir şirket, bu ölçütlerden hangisinin satınalma performansı ile ilgili olduğunun kararını verebilmelidir. Tedarikçilerle ilgili ölçütler dikkate alınarak, bir ürünün daha önce olduğundan daha düşük bir fiyata tedarik edilebilmesi, maliyet tasarrufu sağlandığının göstergesidir. Elbette, azalan maliyetlerin ürün ve hizmetlerin kalitesinde değişime uğramadan gerçekleşiyor olması beklenir. Malın kalitesi aynı kalıyor ve fiyat düşüyorsa, satın alma performansının arttığı söylenebilir. Satın alma iyileştirmelerinin artması, verimlilik ile doğru orantılıdır. E-satınalma sistemleri, satıcı tarafından yönetilen envanterler veya gerçek zamanlı analizler olabilir. Bu iyileştirmeleri de takip ederek değerlendirme yapılabilir. Ulaştırma (tedarik süreci ve zamanı) ile ilgili iyileştirmeler de satın alma performansının değerlendirilmesinde etkilidir. Vakit, nakittir diyerek teslimat süresinin azalıp azalmadığına dair incelemeler gerçekleştirilmelidir. Aynı zamanda, lojistik masrafları da gözden geçirilmelidir.

Satınalma performansının değerlendirilmesinde birçok kriter bulunsa da, yaygın olarak bir dizi kilit düzeyde öneme sahip unsurlar bulunur. Bunlar; maliyet tasarrufu, satıcı kalitesi, teslimat ölçütleri, fiyat ve envanter akışıdır. Bunlar temeli oluştursa da bu ölçütlerin tek başlarına yeterli olmadığı unutulmamalıdır. Önlemleri arttırmak ve satınalma sürecini daha etkin bir şekilde yönetebilmek için e-satınalma süreçleri ile teknolojinin gücünden yararlanmak faydalı olacaktır. Bulut sistemler aracılığıyla hem veriye her yerden ulaşım sağlanabilen hem de YoneTeam yazılımlarının analiz gücü ve kolaylığından yararlanabileceğiniz sistemler, her zaman bir fırsatlar bütünü olarak sizleri karşılar.

 

Diğer Başlıklar

Satın Alma Talebinden Ödemeye (P2P)

Satın almada P2P, ödeme işlemlerinde ve finansal faaliyetlerde verimlilik ve tasarruf sağlamak için geliştirilmiştir. Teknoloji desteği esastır.

Satın Alma Terimleri

Satın alma sürecinin anlaşılması, süreç takibinin en iyi şekilde yapılması için talep, teklif, tedarik ve sipariş gibi terimlerin kavranması önemlidir.