Satın Almacıların Yaşadığı Zorluklar

Satmak ve almak kavramlarının basit birer eylem olmadığı ve satınalmacının ticari pazarda birçok zorlukla karşılaştığı bilinen bir gerçektir.

En genel anlamıyla satınalma dediğimiz kavram, bir mal veya hizmetin tedarik edilmesi olarak tanımlanabilir. Kurumsal firmalar için ticaret kulvarında oldukça önemli bir yer tutan satınalma, yani bir diğer adıyla tedarik etme dediğimiz işlem, sadece bir ürünün alınıp satılmasından ibaret değildir.

İşin içerisine ticari çıkarlar girdiği zaman, çeşitli prosedürlerin oluşturulması büyük şirketler için gerekli hale gelmektedir. Oluşturulan prosedürler, hem şirketlerin (satınalmacılar) işlerini daha kolay bir hale getirmektedir hem de oluşabilecek sorunların önüne geçilmesinde etkili olmaktadır.

Satınalma işlemlerinin aslında iki yüzü varmış gibi gözükmektedir. Olayın derinine inildiğinde satmak ve almak arasındaki mesafe, üçüncü bir yüzün de dahil olduğunu kanıtlamaktadır. Üçüncü yüzse şüphesiz satın alınan bir malın/hizmetin veya geliştirilen ürünün satışının yapılacağı müşterilerdir. Mesafeleri oluşturan da bu üçüncü yüzdür. Satınalmanın, kâr etmede en önemli yollardan biri olduğu düşünüldüğünde bu mesafenin dikkate alınması gerekir.

Mahalle aralarında pazarlarını kurmuş olan meyveciler ve sebzeciler dahi satmak ve almak arasındaki mesafenin yakinen tanıklarıdır. Halden veya çiftçiden aldıkları gıda ürünleri, pazarda maksimum kârla satmaya çalışırlar. Meyve ve sebzelerini 1’e alıp 5’ sattıkları tezgahlardan, hem müşterinin memnun ayrılmasını sağlamak hem de ekonomik çıkarlarını korumak durumundadırlar.

Temelde kurumsal şirketlerin veya işletmelerin izlediği yol, bununla aynı olmasa da paralel evrelerde işlemektedir. Alırken minimum maliyet, satarken maksimum kâr gözetilmektedir. Satınalma işleminde fiyat önemli bir yer tutsa da, bunu sadece fiyat üzerinden yürütmek de doğru olmayacaktır.

Bu süreçte meydana gelen sorunların çözümü, satınalma yöneticilerinin veya uzmanlarının dikkat etmesi gereken unsurları oluşturmaktadır.


Tedarikçilerle Olan İlişkiler

Bütün her şeyin tıkırında ilerlemesi dahi tedarikçilerle yaşanabilecek problemlerin önüne geçememektedir. Tedarikçilerle sıkı bir iletişimin ve etkileşimin kurulması oldukça önemlidir.

Satınalma yöneticilerinin veya satınalma uzmanlarının ilk siparişten sonra ipin ucunu bırakmayıp daimi bir iletişim ve organizasyon yapısı oluşturması gereklidir. Sözleşmelerin bile yapamayacağı hayat kurtarıcı müdahaleleri bu şekilde yapabilirsiniz.

Yeni Bir Tedarikçinin Bulunması

Yeni bir müşteri bulmak kadar yeni bir tedarikçinin bulunması da oldukça zordur. Yerli tedarikçilerin yüksek fiyatları, satınalma departmanlarını yoğun bir çalışma sürecinin içerisine sürükler. Bu noktada her iki tarafından kazançlı çıkacağı konusunda ikna çalışmalarının titizlikle yürütülmesi gereklidir.

Pazarlama Hileleriyle Mücadele Etmek

Binbir hile ve oyunla kurumsal şirketlerin kapılarını zorlayan ve ürünlerini satmakta kararlı olan tedarikçiler de, satınalmacıların yaşadığı sorunlar arasında yer edinmektedir. Binbir türlü aracı ve atakla adeta çevrenizi saran bu tip tedarikçilerden korunmak için randevusuz görüşmemek ve iletişim trafiğine direnmek etkili yöntemler olabilir..

Satınalma süreçlerinizi kolaylaştırın

Satınalma işlemlerinizde stresten uzak, pratik çözümler ile çalışın.

Keyifle Çalışın

Dilerseniz Önce Arayın

Onay ve Yetki Sistemindeki İşleyiş

Belki de en can sıkıcı problemlerden bir tanesi de, satınalma işlemleri için birçok birimden veya kişiden onay alma ihtiyacıdır. Birim yöneticilerinin imza trafiğinde kendini kaybeden satınalmacılar, bu süreçte planlarında aksamalar yaşayabilirler. Yaşanılan aksamaların yanı sıra bazen satınalma planlarının da alt üst olduğu durumlar meydana gelebilir.

Tekliflerin Karşılaştırılması

Tedarikçilerden gelen tekliflerin karşılaştırılması konusunda sağlıklı bir sistemin oturmamış olması sizin hem zaman hem de nakit kaybınıza sebep olacaktır. Tekliflerin karşılaştırılmasını sağlayan bir sistemin olması ve gerekli prosedürlerin etkin bir şekilde uygulanması bunun önüne geçecektir.

Diğer Departmanlarla Yaşanan İletişim ve Bilgi Kopuklukları

Satınalma sürecinde oldukça büyük bir rol oynayan finans, lojistik ve pazarlama departmanlarıyla yaşanan bilgi ve iletişim kopukluğu da satınalmacıların karşılaştığı problemlerden bir tanesidir. Bu departmanlarla entegre sistemlerin kurularak birlikte hareket edilmesi, sürecin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır.

Diğer Başlıklar