Satmak ve almak kavramlarının basit birer eylem olmadığı ve satın almacının ticari pazarda birçok zorlukla karşılaştığı bilinen bir gerçektir.

En genel anlamıyla satın-alma dediğimiz kavram, bir mal veya hizmetin tedarik edilmesi olarak tanımlanabilir. Kurumsal firmalar için ticaret kulvarında oldukça önemli bir yer tutan satın-alma, yani bir diğer adıyla tedarik etme dediğimiz işlem, sadece bir ürünün alınıp satılmasından ibaret değildir. İşin içerisine ticari çıkarlar girdiği zaman, çeşitli prosedürlerin oluşturulması büyük şirketler için gerekli hale gelmektedir. Oluşturulan prosedürler, hem şirketlerin (satın almacılar) işlerini daha kolay bir hale getirmektedir hem de oluşabilecek sorunların önüne geçilmesinde etkili olmaktadır.

Satın-alma işlemlerinin aslında iki yüzü varmış gibi gözükmektedir. Olayın derinine inildiğinde satmak ve almak arasındaki mesafe, üçüncü bir yüzün de dahil olduğunu kanıtlamaktadır. Üçüncü yüzse şüphesiz satın alınan bir malın/hizmetin veya geliştirilen ürünün satışının yapılacağı müşterilerdir. Mesafeleri oluşturan da bu üçüncü yüzdür. Satın-almanın, kâr etmede en önemli yollardan biri olduğu düşünüldüğünde bu mesafenin dikkate alınması gerekir.

Mahalle aralarında pazarlarını kurmuş olan meyveciler ve sebzeciler dahi satmak ve almak arasındaki mesafenin yakinen tanıklarıdır. Halden veya çiftçiden aldıkları gıda ürünleri, pazarda maksimum kârla satmaya çalışırlar. Meyve ve sebzelerini 1’e alıp 5’ sattıkları tezgahlardan, hem müşterinin memnun ayrılmasını sağlamak hem de ekonomik çıkarlarını korumak durumundadırlar.
 
Temelde kurumsal şirketlerin veya işletmelerin izlediği yol, bununla aynı olmasa da paralel evrelerde işlemektedir. Alırken minimum maliyet, satarken maksimum kâr gözetilmektedir. Satın-alma işleminde fiyat önemli bir yer tutsa da, bunu sadece fiyat üzerinden yürütmek de doğru olmayacaktır. Bu süreçte meydana gelen sorunların çözümü, satın-alma yöneticilerinin veya uzmanlarının dikkat etmesi gereken unsurları oluşturmaktadır.

  • Tedarikçilerle Olan İlişkiler:

Bütün her şeyin tıkırında ilerlemesi dahi tedarikçilerle yaşanabilecek problemlerin önüne geçememektedir. Tedarikçilerle sıkı bir iletişimin ve etkileşimin kurulması oldukça önemlidir. Satın-alma yöneticilerinin veya satın-alma uzmanlarının ilk siparişten sonra ipin ucunu bırakmayıp daimi bir iletişim ve organizasyon yapısı oluşturması gereklidir. Sözleşmelerin bile yapamayacağı hayat kurtarıcı müdahaleleri bu şekilde yapabilirsiniz.

  • Yeni Bir Tedarikçinin Bulunması:

Yeni bir müşteri bulmak kadar yeni bir tedarikçinin bulunması da oldukça zordur. Yerli tedarikçilerin yüksek fiyatları, satın-alma departmanlarını yoğun bir çalışma sürecinin içerisine sürükler. Bu noktada her iki tarafından kazançlı çıkacağı konusunda ikna çalışmalarının titizlikle yürütülmesi gereklidir.

  • Pazarlama Hileleriyle Mücadele Etmek:

Binbir hile ve oyunla kurumsal şirketlerin kapılarını zorlayan ve ürünlerini satmakta kararlı olan tedarikçiler de, satın-almacıların yaşadığı sorunlar arasında yer edinmektedir. Binbir türlü aracı ve atakla adeta çevrenizi saran bu tip tedarikçilerden korunmak için randevusuz görüşmemek ve iletişim trafiğine direnmek etkili yöntemler olabilir.

  • Onay ve Yetki Sistemindeki İşleyiş:

Belki de en can sıkıcı problemlerden bir tanesi de, satın-alma işlemleri için birçok birimden veya kişiden onay alma ihtiyacıdır. Birim yöneticilerinin imza trafiğinde kendini kaybeden satın-almacılar, bu süreçte planlarında aksamalar yaşayabilirler. Yaşanılan aksamaların yanı sıra bazen satın-alma planlarının da alt üst olduğu durumlar meydana gelebilir. 

  • Tekliflerin Karşılaştırılması:

Tedarikçilerden gelen tekliflerin karşılaştırılması konusunda sağlıklı bir sistemin oturmamış olması sizin hem zaman hem de nakit kaybınıza sebep olacaktır. Tekliflerin karşılaştırılmasını sağlayan bir sistemin olması ve gerekli prosedürlerin etkin bir şekilde uygulanması bunun önüne geçecektir. 

  • Diğer Departmanlarla Yaşanan İletişim ve Bilgi Kopuklukları:

Satın-alma sürecinde oldukça büyük bir rol oynayan finans, lojistik ve pazarlama departmanlarıyla yaşanan bilgi ve iletişim kopukluğu da satın-almacıların karşılaştığı problemlerden bir tanesidir. Bu departmanlarla entegre sistemlerin kurularak birlikte hareket edilmesi, sürecin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır.

Canan Şahin

Diğer Başlıklar