İyi bir tedarikçi süreci yönetimi; müşteri memnuniyetini arttırır, lojistik giderlerini azaltır, analizleri kolaylaştırır, talep ve arz dengesini korur.

Tedarikçi zinciri yönetimi; son müşterinin gerçek ihtiyaçlarının karşılanması için örgütsel sınırların baz alındığı ve bu ihtiyaçların doğru yerde, doğru fiyatta ve doğru zamanda en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan bir süreç tasarımıdır. İyi bir tedarikçi süreci yönetimi için örgütsel sınırların ve bu tasarımın doğru bir şekilde yönetilmesi şarttır. Günümüz ERP ve SAP yazılımları, tedarik süreci için kolaylaştıcı yazılımlar olsa da, düşünen ve alternatif çözümler üreten bir beynin işe dahil olması daha iyi bir süreç yönetimi sağlayacaktır. Sadece teknoloji, iyi bir tedarik süreci yönetimi için yeterli değildir. 

- Alternatif senaryolar üretebilecek,

- Stratejik analizlerin hazırlanarak gerçekleştirilmesi gereken sorguların yapılması için gerekli adımları oluşturacak,

- Dengeli bir karar sistemini destekleyecek, insan gücünün olması, bu sürecin en kilit noktasıdır. 

Tedarikçi sürecinin yönetiminde, iyi bir planlama yapılmalıdır. Zincirin her halkası birbiriyle bütünleşik ve entegra halde olmalıdır. Bununla birlikte en iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi için fazlalıkların ve tedarik sürecinde bir yük haline gelmiş durumların önüne geçilmelidir. Tedarik zinciri yönetiminin desteklenmesinde ayrıca, Karar Destek Sistemleri ve İleri Planlama/Çizelgeleme gibi sistemlerin de kullanılması gerekir. Tedarik süreci yönetiminde düşülen hatalardan birisi de; tedarik süreci yönetimi ile lojistiği eş değer görmektir. Lojistik, tedarik sürecinin bir parçasıdır. Sadece ürünün taşınmasına ve saklanmasına yönelik operasyonları içerir. Tedarik zinciri yönetiminde başarıya ulaşmak için izlenmesi gereken adımlarsa sizleri bu maddelerle karşılamaktadır:

- Yeterli altyapı ve teknoloji sistemlerinin kurulması gereklidir. Bilgi teknolojilerinin geliştirilmesi, karar verme ve analizleri hızlandırarak işlemleri daha kolay bir hale getirmektedir. Böylece stratejik planların ve adımların uygulanması kolaylaşmaktadır.

- Tedarik zincirindeki bütünlük önemlidir. Her zaman global düşünülmeli ve hareket edilmelidir. Tüm zincirin yukarıya taşınmasını sağlayacak, ortak bir stratejinin benimsenmesi ve zincirin her halkasının da kendi planlarını bu doğrultuda oluşturması hedefe ulaşmayı kolaylaştıracaktır. 

- Ölçülebilir sonuçlar üzerinden hareket edilmelidir. Çünkü ölçülebilir sonuçlar, analizleri de beraberinde getirir. Analizler ise geçmiş ve gelecek performanslarını karşılaştırıp iyi bir tedarikçi süreci yönetiminini en iyi ve en kesin yollarından biridir. 

- Aşırı üretimden kaçınmak da önemlidir. Gereğinden fazla üretim, stok fazlası olarak geri dönebilir. 

- Karmaşık lojistik yapılarından vazgeçilmelidir. Son kullanıcı ile depolar arasındaki mesafenin iyi bir şekilde belirlenerek, lojistik yapısının da buna göre belirlenmesi önemlidir. 

- Beklemek, hareket gerektirmeyen fakat işletmeler için yorucu eylemler olarak tanımlanabilir. Yüksek tedarik süreleri, her zaman problem oluşturur. Müşteri memnuniyetsizliklerine yol açtığı gibi işlerin durması da söz konusu olabilir. Verimlilik ve mali kayıpların önlenmesi için buna engel olunmalıdır. 

- Tedarik zinciri süreçleri için iş ortamının elverişliliği de önemlidir. Organizasyonel düzenin sağlanması gerekir. Yetersiz planlamalar ve organizasyonda meydana gelen aksaklıklar, çalışanlar için de gergin bir ortamın tetikleyicileridir. 

Tedarik zincirlerindeki bu iyileştirmeler, performans ve verimliliği yukarıya taşıyacaktır. Envanterinizi azaltabilir, sipariş karşılama oranını yükseltebilir, tedarik çevrimiçi sürelerini kısaltabilir ve lojistik masraflarını da azaltabilirsiniz. Böylece hem müşteri memnuniyeti sağlanmış olacaktır hem de maliyetler azaltılacaktır.

Canan Şahin

Diğer Başlıklar