Gelecekteki Satın Alma Eğilimlerini Avantaj Olarak Kullanmak

Geleceğin öngörülebilirliği, avantajlı bir gelecek için yeterli değildir. Doğru bilgi ve kaynak kullanımıyla birlikte, ne yapmak istediğiniz de önemlidir.

İş hayatına önde başlamak için sürekli olarak bilgilendirilmelisiniz. Gelecekte etkili teknolojilerin ve farklı dağıtım modellerinin olacağı herkes tarafından öngörülebilir ancak gerçekte, bu değişikliklerin ne zaman gerçekleşeceğine dair bilgiler sunan bir kristal top yok.

Peki, kendinizi geleceğe karşı korumaktan, yeni eğilimleri ve teslimat modellerini etkin bir şekilde benimsemekten nasıl uzaklaştırabilirsiniz?


 

Meraklı Olun ve Mekanınızda Yenilikler Arayın

Aradığınız yenilikler, işletmelerin sattığı malları veya hizmetleri değiştiren ya da insanların çalışma biçimleri üzerinde etki yaratan ve satınalma ekiplerinin bu yenilikleri nasıl satınaldığına dair geliştirilen yeni modeller, ürün yenilikleri olarak düşünülebilir. Böylece sorulması gereken bir takım sorular bulunuyor:

Satınaldığınız ürünleri değiştirecek zaman ve malzemeler yerine satınalma sonuçlarının nasıl olduğu? Mümkün olduğunu düşündüğünüz bir ürüne erişimi değiştiyor mu? Talep üzerine gerçekleştirilen bir teslimat modeli, piyasadan edinebileceğiniz değeri değiştiriyor mu?

Geleceğe yönelik adımlar atarken geçmiş derslerin hatırlanması da önemlidir. Örneğin, rol ve faaliyetlerin dış kaynaklara aktarılması konusunda seçenekler tartışılırken, genellikle iki tür yanıt bulunmaktadır: Bir kesim, "Kimse benim işimde dışardan destek alamaz ve işimi benden daha iyi yapamaz" derken diğer bir kesimse, "Bunları kolaylaştırmak için ne yapabilirim? Çünkü bu şirketin yararına olacaktır. Şirketin ve işlerin daha verimli bir hale gelmesini sağlıyor ve meslektaşlarınıza daha fazla katma değerli faaliyetler konusunda odaklanmanıza yardımcı oluyor." demektedir.

Dış kaynak kullanımı fırsatlarından uzak durarak bulunulan yerle, teknolojiden uzak durarak bulunulan yer çok farklı değildir. Bu yenilikçi dağıtım modelleri, sizi korkutabilir. Sizi ve sizin işletmedeki rolünüzü etkilemesine, izin vermemesi için çalışabilir veya bu değişikleri benimseyip onlardan nasıl yararlanılabileceğini düşünebilirsiniz.

Satınalma uzmanları, ekiptekilerin rollerinin gelişme biçimlerine bakmalı ve bu değişiklikleri, bulunan faaliyetlerin değer önerilerini daha güçlü yapmak için kullanmalıdır.

Sabit oluşum korkutucu olabilir, ancak bilinen bir şey var ki her iki şekilde de bu durumdan etkileneceğinizdir. Dış kaynakları, yoksayabilir veya dış kaynakları anlayıp benimseyebilirsiniz.

Uzmanlığımızı sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz!

YoneTeam ile krizleri fırsatlara çevirin, avantajlı tarafta olun.

İşinizi Büyütün

Dilerseniz Önce Arayın

Şimdi Satınalmada İhtiyaç Duyulan Yetenekler ve Becerilerden Haberdar Olun

Geleceğe yönelik yapılan modellemelerden sonra, kişisel durumlar için veya ekip çalışmaları için, büyümeye ve gelişmeye yönelik odak noktalarının nerede olacağına yönelik fikirler ortaya koyarak, hangi becerilerin gerekli olacağını görebilirsiniz.

Yakın bir tarihte kategori yönetimleri ve stratejik kaynak temini üzerine odaklanılmaktaydı. Temeller iyi bir şekilde biliniyorsa veya piyasanın nasıl okunacağına dair bilgi sahibiyseniz, bir kategoriden diğerine geçmek kolaydı.

Geçmiş dönemler için, o yıllarda bu durum iyi bir strateji olarak görülse de, kaynak ve kategori yönetiminde asıl önemli nokta, uzmanlık ve pazar bilgisidir. Program yöneticilerinin bir araya getirilmesinde yetenekli insanların olması ve satınalma uzmanlarının veya yöneticilerinin sayısının az olması gereklidir.

İleriye yönelik, belirli bir alanda uzmanlık yakalayabilir ve bu iş uzmanlığı, çalışma saatlerinden ziyade değere dayalı bir bakış açısıyla müşterilere satabilirsiniz. Kategori yönetimi uzmanlığının kaynaklarının geleceğe yönelik faaliyetleri bu çerçevede şekillenmektedir.

Diğer Başlıklar