Dolaylı Harcama Performansının Ölçülmesi

Doğrudan harcamaların gerisinde kalan dolaylı harcama, doğru bir performans yönetimiyle fayda sağlayıcı olabilir. Doğru ölçümler, bu noktada önemlidir.

Dolaylı harcamalar, hiçbir zaman bütünüyle doğrudan harcamalar kadar sevilmemiş ve ilgi odağı olamamıştır. Dolaylı harcamalar, büyük girişimlerde uzunca bir süre görmezden gelinmiştir.

Verimlilik ve tasarruf anlayışının süreklilik göstermesi, dolaylı harcamaları daha önemli bir yere taşımaktadır. Bu iyi bir şey olsa da, alıcılara mümkün olduğunca verimli teslimatlar gerçekleştirmek için doğru performans ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.

Üretim sisteminde yer almayan veya üretim sisteminin bir parçası olmayan mal ve hizmetlere harcama yapmak, dolaylı harcamalar olarak görülebilir. Ürünün kendisinin de dolaylı harcamaya konu olduğu söylenebilir. Dolaylı harcama için verilebilecek örnekler: üretim hatlarının bakımı, tesis yönetimi, pazarlama ve danışmanlık hizmetleri gibi harcamalardır.

Doğrudan veya dolaylı harcamaların da farklı değer yaratan etkenleri vardır. Üretimde büyük miktarlarda mal aktarılırken, spesifik taleplerin karşılanması için genellikle küçük satın almalar gerçekleştirilir. Dolaylı harcamaların nispi payı sınırlı olsa da mutlak payı önemlidir.

Örneğin, BMW ve Daimler'ın önde gelen otomobil üreticilerinin her biri, her yıl, 15 milyar Euro'dan fazla dolaylı harcama yaptığını bildirmektedir. Bu örnek, herkes için dolaylı harcamaların ve yapısal özelliklerinin, özellikle de performans açısından yakından incelenmesi konusunda yeterli bir neden olarak görülmelidir.


 

Performans yönetimine, her zaman temel performans göstergelerinin (KPI'lar; Anahtar Performans Göstergeleri) ölçebileceği bir hedefle başlanmalıdır. Dolaylı harcama performansının ölçülmesi için de durum farklı değildir. Bu hedeflerin, şirketin stratejisinden türetilerek ilerlenmesi gereklidir.

Fırsatlar konusunda öngörülü olmak da dolaylı harcama yönetimini kolaylaştıracaktır. Dolaylı harcamalar, şitketin kârlılığı üzerindeki negatif etkilerin de ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Bu gibi durumlar için satınalma uzmanlarından destek alabilir veya bunun için özel olarak yapılmış yazılımlardan faydalanabilirsiniz.

Maliyetlerinizi YoneTeam ile kontrol altına alın

Tasarruf etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı

Artan gelirler veya tedarikçi tarafındaki teknolojik gelişmeler ve bilanço kar zarar tablosunun son satırındaki rakamların sağladığı diğer katkılar önemlidir. Bütün bunlar bir başlangıç noktası sağlamalıdır.

Satınalma yöneticileri, satınalma yönetimi altında hangi harcamaların yapıldığını ve bunun ticari olarak ne kadar iyi yönetildiğini gösteren diğer göstergeler kadar gerçekleştirilen işlevlerin ne kadar yalın veya zararlı olduğu yapısal göstergelere de bakmalıdır. Satınalma, insanlardan oluşan bir iş olduğu için çalışanların memnuniyetinin düzenli olarak ölçülmesi gerekir.

Dolaylı harcamalar konusunda faaliyet gösteren ekibinse, üçüncü kişilerle çalışması da hayati bir önem taşımaktadır. Sayısallaştırmanın zor olduğu bu alanda, iletişimin ve işbirliği verimliliğinin analiz edilmesi ve geliştirilmesi için çeşitli yollar vardır.

İş stratejilerinde ve projelerde, sağlıklı bir yol katedebilmek için göz önümüzde duran şeylerin düzenli bir şekilde yapılandırılmış olması ve gözden geçirilmesi önemlidir. Gerçekleştirilen iletişim süreçlerinden ve tedarikçilerle yapılan işlerde gösterilen performanslardan alınan derslere odaklanılmalıdır.

Diğer Başlıklar

Satınalma Rapor Örnekleri Nelerdir?

Satınalma işlemleri temelde taleplerden, siparişlerden, tekliflerden, bir ürün veya hizmetten oluşur. Yapılan işlemlerin kayıt altında tutulması, planlı ve sistemli bir satınalma süreci için önemlidir.