Satın Alma Liderleri

Satın Alma Liderleri

 

Satın alma liderleri başarıya ulaşmada hangi yolları izliyor? Satın alma, her gün gelişen ve büyüyen bir pazar olarak karşımıza çıkmaktadır. 2018 yılında ise bu hızlı yükseliş, ufak durgunluklarla gölgelenmişti. Bu durgunluğun yine de satın alma faaliyetlerinin önünde bir engel olmadığı, pazarın hala hareketli ve istikrarlı olması ile açıklanabilir. Hatta yıllık işlem hacmi de 14 milyar dolar düzeyinde kalarak bunu kanıtlamaktadır. Türkiye genelinde yapılan satın alma işlemleri 1.468 gibi bir rakama ulaşmayı başarmıştır. Bu pazarın içerisinde en aktif sektörlerin elbette bilişim ve enerjiden oluştuğunu tahmin etmek zor olmayacaktır. Satın alma sektörünün nabzının ise hala Türkiye’de attığı söylenebilir. Araştırma sonuçlarının da bu doğrultuda sonuçlar ortaya koyduğu görülecektir. Satın alma ve birleştirme raporları incelendiğinde, Türkiye’nin en çok şirket satın alan ve inorganik büyüyen yapılarına dair bilgi edinmek mümkündür. Raporlarda, 2013 ile 2018 yılları arasında Türkiye Doğuş Holding gibi büyük firmalar ile öne çıkmaktadır. Firma, son 5 yılda 12 satın alma işlemi ile büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. Fiba Grubu, Yıldız Holding, Anadolu Grubu, Yıldırım Holding ve Güriş Holding ise izleyen diğer firmalar arasında yer almaktadır.

Fiba Holding gibi büyük satın alma faaliyetlerinde bulunan firmalar, yatırımlarını madencilik, enerji ve sigorta gibi alanlarda değerlendirmeyi tercih etmektedir. Güriş Holding’in odağında ise enerji sektörü yer almaktadır. Sektörde yükselme hedefleri bulunan holding, satın almalar konusunda ivmeyi yükseltmeyi planlamaktadır. Sanko Holding yönetimi ise daha çok sanayi alanındaki gelişmelere yatırım yapmayı tercih etmektedir.

 

Satın Alma Hedefleri

 

Büyüme yolunda ilerleyen ve yaptığı satın almalarla büyük hedeflerin peşinde koşan firmaların istekleri gerçekleşti mi? Hedefler gerçekten tuttu mu? Hem sektörün içinde yer alanların hem de satın almaları yapan firmaların da sorduğu soru bu aslında. Satın almalarla birlikte büyüme hedeflerinin yanı sıra, üretim, ihracat, kapasite ve satışların artışı beklenmekteydi. En az iki katı hedefler peşinde koşan firmalar, lokal ve global şirketlere odaklanarak çeşitli büyüme stratejilerini izlediler. Yapılan satın almalar, birçok hedefe ulaşmayı kolaylaştırmıştı. Şirketleri tek bir çatı altında toplamak, daha güçlü ve daha geniş bir şekilde sektörde yer almayı sağlayacaktır.

Şirketlerin satın alma ve birleştirme operasyonları, en etkili büyüme yöntemlerinden biri olduğunu hedeflerin gerçekleşmesiyle kanıtlamış bulunuyor. Yıldırım Şirketler Grubu’nun bu yöntem ile 51 ülkelik geniş bir global Pazar oluşturduğu gözlemlenebilir. 5 yıllık bir süreçte iki katı ciro ve yıllık 2 milyarın üzerinde konsolide global ciro ile, büyük başarıları yakalamanın güç olmadığı görülebilir. Perakende pazarı için de satın alma faaliyetlerinin onları büyüme ve kârlılık anlamında güçlendireceği bilinmektedir. Örneğin; Migros bünyesine kattığı Kipa ve Tazedirekt ile büyüme hedeflerinde elini güçlendirmiştir.

 

 

Satınalmacılar İçin 2019

2018’in son çeyreğinde yaşanılan kısa vadeli dalgalanmalar, satınalmalar üzerinde olumsuz sonuçlar doğursa da, büyük hedeflerin önünde bir engel olmayacağı ifade edilmektedir. Uzun vadeli hedeflerin ve uzun vadeli yatırımlar gerçekleştirenlerin bu durumdan çok etkilenmeyeceği PwC Türkiye Lideri Hüsnü Dinçsoy tarafından açık bir şekilde belirtilmektedir. Amerika gibi dış pazarlara açılmanın her zaman büyüme potansiyelinin anahtarı olduğu bilinir. Global pazarlar, daha istikrarlı ve kararlı bir büyümenin motive edici unsurları olabilir. Satınalmalar ve birleşmelerin 2019 yılında devam edeceği, satın alma liderlerince de açık bir şekilde belirtiliyor. Yatırımcılar tüm bun dalgalanmalara karşı temkinli adımlar atsa da, satın alma liderlerinin farklı büyüme stratejileri, onları sektörde başarılı kılmaya yetmektedir. Bilişim ve enerji sektöründeki hareketlilik, en azından satın almaların önünü açarak durağanlığı bozmayı başarmaktadır.

 

Diğer Başlıklar